Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Leirfjord

Vintervedlikehold av kommunale veier og plasser i Leirfjord kommune 2021-2026
Leirfjord kommune forvalter til sammen ca. 52 km kjørevei, 0,6 km gang/sykkelvei/fortau og 21.000 m2 plasser som skal driftes gjennom kontrakten.
Utvidelse av eksisterende steinbrudd ved Austvika i Leirfjord
Gnr/bnr: 99/1,2,3,9,10,11,13 og 113/3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.