Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Herøy

Etablering av massetak på Igesund i Herøy
Reguleringsplanen legg til rette for uttak av steinressursar og tilbakeføring til landbruksføremål og LNF-føremål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.