Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Grane

Rehabilitering av plattformer m.m. på stasjoner ved Nordlandsbanen
Dette prosjektet består av heving av plattform, påstøp/utskifting av L-elementer, utbedring av skadde og utglidde plattformskanter samt asfaltering. Arbeidene fordeler seg over tre ulike lokasjoner: Majavatn, Bjerka og Trofors stasjon. - Majavatn stasjon omhandler en mindre heving av mellomplattformen med 10 cm asfalt. - Bjerka stasjon omhandler i hovedsak utskifting av L-elementer. . Trofors stasjon omhandler en større utbedring av mellomplattformen, m.m. (Opsjon).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.