Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Fauske

Ombygg til barnehageareal i eksisterende skolebygg på Erikstad i Fauske kommune
Ombygging av et areal i 1. etg. i eksisterende skolebygg på Erikstad. Dette for å gi plass for barn fra en eksisterende barnehage på Vestmyra. Det er totalt ca. 530m2 i den delen som inneholder arealet som skal ombygges. Arealet som har ny rominndeling (ombygges) utgjør ca. 450m2. Tiltaket medfører i tillegg til innvendig ombygging, noen mindre arbeider utomhus deriblant inngjerding av nytt uteareal for å dekke lovpålagte krav til uteareal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.