Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Fauske

Rensk, bolt og nett på Fylkesveg 830 i Fauske
Skredsikringsbehov middels. 450m lengde.
Erosjonssikring og utskiftning av avløpsledning i Fauske kommune
Fauske kommune skal i gang med skred- og flomsikre Farvikbekken mellom Fuglveien og Gymnasveien, en strekning på ca. 500 m langs Vestmyra skole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.