Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Evenes

Rehabilitering av eksisterende betongdekke på flystasjon i Evenes
Rehabilitering av betongskader og refuging av flyoperative flater, herunder taxebaner og oppstillingsplass.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.