Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Bodø

Utvidelse av badeanlegg i Bodø
Ny 25 meters konkurransebasseng.
Drift og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger i Nordland fylke
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i kommunene Flakstad, Vestvågøy, Vågan og deler av Hadsel, samt i kommunene Narvik, Evenes og deler av Tjeldsund og Hamarøy.
Driftskontrakt 1816 Ofoten 2018-2023 i Nordland og Troms
Opsjon 1 år. Gjelder Narvik, Evenes, Ballangen, deler av Tysfjord og deler av Tjeldsund kommuner.
Driftskontrakt 1801 Helgelandskysten 2018-2023 i Nordland
Gjelder kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, samt deler av Hemnes.
Oppgradering av veier og VA-anlegg i Bodø kommune
Hernesveien mellom Storsteinhaugen og Haakon VII gt. inkl. del av Parkveien: Vei med fortau og VA-anlegg – lengde ca. 330 m. Gildeskålveien mellom Stærveien og Gråholten: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 540 m. Storsteinhaugen: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 190 m. Richard Withs vei: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 100 m. Løkkeveien: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 120 m. Alkeveien (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 70 m. Trase 2-8: Vann og avløpsanlegg – lengde ca. 80 m. Elias Blix ve (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 50 m. Terneveien (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 60 m. Overløp i krysset Haakon VII gt./Parkveien. Samlet lengde vann og avløpsanlegg ca. 1540 m. I tillegg kommer ledninger til sluker og sandfang samt stikkledninger (inkl. stikkledninger vann fra stikkledningskummer) med samlet lengde ca. 4000 m.
Ombygg av fløy ved Nordlandssykehuset i Bodø
Arbeidene omfatter en komplett renovering av hele 1. etasje i fløy R og deler av 2. etasje samt nye ventilasjonsføringer fra teknisk rom på tak i 5. etasje. Eksisterende ventilasjonsaggregater i teknisk rom, 5. etasje skal utskiftes. Denne utskiftningen medfører også en ombygging og heving av taket til teknisk rom.
Rehabilitering av gamle bassenget ved Tverlandet skole i Bodø kommune
Rehabilitering av den delen som er over gamle bassenget.(nord) Det skal etableres nytt kjøkken/ kantine, nytt toalett/ HC og det skal rives og settes opp noen vegger i gangsonen/ rømningsvei. Etableres Diskotek.
Tilstandsanalyse av flyplassdekker i Norge
Forsvarsbygg har ansvaret for tilstandsanalyser av Forsvarets flyplasser. I denne anledning skal det gjennomføres en fysisk kartlegging og lages resultatrapport på alle vår flyplasser. Det legges også inn opsjon på gjennomføring av tilsvarende på flyplassene Rena og Kjeller.
Drift- og vedlikehold av asfaltarbeider i Nord-Norge, 2021
Dette omfatter 4 kontrakter: 5-18-2021-07 Helgeland og Salten, 5-18-2021-08 Nordre-Nordland, Lofoten og Vesterålen, 5-19-2021-02 Sør-Troms inkl. Harstad område og 5-20-2021-02 Øst-Finnmark.
Drift- og vedlikehold på fylkesveger ved Sør Salten i Nordland
Felles kontrakt for Bodø, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Meløy og Rødøy.
Rørfornying ved sykehus i Bodø
Nordlandssykehuset HF ønsker tilbud på rørfornying i fløy R ved Nordlandssykehuset i Bodø. Første etasje i fløy R skal totalrenoveres og vil derfor renskes helt inn til betongen. Dette betyr at alle avløpsrør enten må byttes ut eller rørfornyes for å være sikker på at gamle rør ikke skal skape problemer i fremtiden. Det skal gjennomføres en rensing og inspeksjon av alle avløpsrør fra ca 50cm over gulv i 1. etasje, ned til bunnledninger samt alle bunnledningene under R-fløy. Rørene dette gjelder er fra og med dimensjon 2 1/2" og oppover. I utgangspunktet skal alle rørene her få rørfornying. Det skal i tillegg utføres rensing og rørinspeksjon av alle avløpsrør fra 50 cm over dekke 1. etasje, til 50 cm over dekke i 4. etasje. Her skal en vurdere behovet for rørfornying på hvert enkelt rørstrekk.
Oppgradering av friområde sentralt i Bodø kommune
Omfatter opprusting av eksisterende snarvei, nye lekeapparater, belysning, vegetasjonsrydding og nye benker og oppholdssteder.
Etablering av ny treningspark i Tverlandet, Bodø
I samarbeid med Tverlandsmarkas venner.
Oppgradering av utomhusanlegg ved barnehage i Bodø
Oppgraderingen gjelder i hovedsak rundt bygget og i områdets østre og nordvestre del. I utforming av uteanlegget har det vært fokus på å fremme inkluderende og varierende lek. Valg av nye apparater og lekeelementene er gjort etter barnehagens ønske og for å supplere eksisterende apparater på tomta.
Hovedinspeksjoner av bruer og ferjekaier i Nordland fylke
Felles utlysning for: Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark fylke.
IR-scanning av asfaltarbeider for region Midt i Nordland fylke 2021
Hensikten med varmemålingene er å registrere temperaturvariasjoner i dekkeoverflaten umiddelbart etter utlegging. Varmemålingene skal utføres med infrarødt termografisk måleutstyr. Oppdraget omfatter IR-scanning av asfaltarbeider i 3 dekkekontrakter som gjennomføres i 2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.