Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Bodø

Asfalteringsarbeider på fylkesveger i Nordlad Fylkeskommune, Nordland Nord 2024
Konkurransen er består av to delkonkurranser: 18-2024-7 Asfaltkontrakt Nordland Nord 18-2024-8 Asfaltkontrakt Helgeland (Sømna og Brønnøy)
Renovering av glassfasade på sykehus i Bodø
Total renovering av glassfasaden i sin helhet fra 1. til 4. etasje.
Ombygg av Korttidsenhet RUS og Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser i Rønvik/Mellomåsen i Bodø
mbygging av Korttidsenhet RUS (KER) og Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser» (SPIS) i Rønvik/Mellomåsen.Helse Nord og Nordlandssykehuset har besluttet at det skal etablerers rusakutt sammen med Korttidsenhet RUS (KER). For å muliggjøre dette må «Regional enhet for psykose og Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser» (SPIS) og «Korttidsenhet RUS» «bytte» plass.
Utvidelse av eksisterende helseavdeling og ombygg av frigangshuset til kontorformål i fengsel i Bodø kommune
Prosjektet omhandler utvidelse av eksisterende helseavdeling med påbygg i andre etasje, ombygging i kjeller for å etablere flere garderobeplasser og ombygging av frigangshuset til kontorformål. I tillegg er det som en opsjon planlagt tilbygg til eksisterende verksted.
Etablering av nye lokaler til Nordlab i Bodø kommune
NordLab er et øvings- og treningssenter med et bredt faglig nedslagsfelt innen sikkerhet, beredskap og kriseledelse. Det ønskes nå arealøkning til Nordlab gjennom en ombygging av tilleggsareal. Lokalene etableres i et eksisterende bygg over 5 plan inkludert kjelleretasje. Det er deler av kjeller og 1. etg som skal ombygges.
Kollektivtiltak langs Riksveg 80, Bypakke Bodø
Gjeler Tverlandet, Åsen, Støver, Mørkved og Myra kollektivholdeplass.
Etablering av ny heis og ombygging av elev rom med tilpasninger ved ungdomsskole i Bodø
Etablering av ny heis fra kjeller til 2 etasje samt ombygging av to elev rom med tilpasninger til universell utforming ved ungdomsskole i Bodø.
Etablering av sprinkleranlegg ved museumbygg i Kjerringøy i Bodø kommune
Sprinkling av alle byggene ved Kjerringøy gamle handelsted. Totalt 8 bygg.
Rehabilitering av skole og gymsal i Bodø
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Utvidelse med ny klasseromsfløy i tilknytning til Kjerringøy Skole. Implementring av 80/60°C anlegg inn mot lavtemeraturanlegg med veksler. Ny romstyring radiatoranlegg eks bygg. El-arbeider i fbm ombygging eks bygg.
Utskifting av sprinkleranlegg ved havn i Bodø kommune
Eksisterende tørranlegg fra 1982 skal byttes ut med et nytt tilsvarende anlegg.
Utskifting av heis og løfteplattform ved videregående skole i Bodø kommune
Utskifting av heis i bygg D og utskifting av løfteplattform i bygg G/H på Bodø VGS. Det skal benyttes eksisterende heissjakt.
Renovering av tomannsbolig i Bodø
Gnr/bnr: 38/114, 40/54.
Oppgradering av kjøkken, kontor, møterom, ventilasjonsanlegg og teknisk rom for barne- og ungdomsskole i Bodø kommune
Skolekjøkkenet skal renoveres og ominnredes, i tillegg nytt møterom og to kontorer i plan 1 og nytt teknisk rom i plan U. Bygningsarbeidene består i hovedsak av ominnredning i plan 1, riving og etablering av nye innvendige vegger, ny innredning i skolekjøkkenet, nytt teknisk rom, ny HCWC, nytt vaskerom, gulv og himlingsarbeider, samt overflatebehandling, ny utvendig rampe og hjelpearbeider for de tekniske fag. De tekniske fag omfatter nytt ventilasjonsanlegg i begge plan, sanitær og varmeanlegg i plan 1, og nytt elektrisk anlegg, inkl. IKT, brann og nødlys.
Nytt storhusholdningskjøkken til kantine i tårn- og sikringsbygg ved lufthavn i Bodø
PACC Nord - Storkjøkken til kantine, Tårn- og sikringsbygg Bodø lufthavn.
Konsulenttjenester innen miljø for gjennomføring av supplerende PFAS-undersøkelser ved lufthavner i Norge
Oppdraget er fordelt på to delkontrakter med 5-6 lufthavner i hver delkontrakt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.