Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Bodø

Utforming av gata i Bodø
Arealet av tiltaksområdet er ca.17 500 m2, med Sjøgata som er ca. 700 m lang og Professor Schyttes gate som er ca. 100m. Anleggsarbeidene innebærer graving for oppgradering av gangfelt, sykkelvei, møbleringssone/grøntområder og ny vei. Det er svært mye teknisk infrastruktur i bakken i området, både kabler og fjernvarme. Ved graving må det tas hensyn til eksisterende anlegg og det må koordineres med nytt anlegg. Graving skal i hovedsak være ned til en dybde av ca. 1 meter, men rundt nye sandfang og VA trase skal det graves til omtrent 3 meters dybde.
Kollektivtiltak langs Riksveg 80, Bypakke Bodø
Gjeler Tverlandet, Åsen, Støver, Mørkved og Myra kollektivholdeplass.
Ombygg av administrasjonsbygg ved universitet i Bodø kommune
Det skal gjennomføres en ombygging i administrasjonsbygget 6A. Administrasjonsbygget er et kontorbygg med tilhørende støttefunksjoner. Bakgrunnen for ombyggingen er støyproblematikk grunnet de åpne kontorlandskapene rundt hovedtrappen, sosiale soner og kjøkken.
Etablering av skumanlegg for helikopterplattform ved sykehus i Bodø
Det skal etableres en brannvernløsning (fast skumanlegg) i forbindelse med helikopterplattformen på taket av Nordlandssykehuset (NLSH) i Bodø sentrum. Prosjektet i sin helhet omfatter bygging av de tre hoveddelene; vannforsyningsanlegg, skumanlegg og dreneringssystem.
Utskifting av ventilasjonsanlegg og kjøkkenhetter ved bo- og servicesenter i Bodø kommune
Det skal utskiftes 3 ventilasjonsaggregater og skiftes kjøkkenhetter i fløy A,B og C, ved Tverlandet bo- og servicesenter. I leilighetene skal himlingen tas ned i kjøkkenområdet i nødvendig omfang, og reetableres og males. De tekniske fag omfatter nytt ventilasjonsanlegg i fløy A, B og C/D. Ny vifte for kjøkkenhetter i kafeteriaen, og utskifting av kjøkkenhettene i leilighetene, unntatt fløy D. I tillegg skal det for rør, fra og tilkobles nye varmebatterier. Elektroarbeidene omfatter fra og tilkobling av ventilasjonsaggregater, tilførsel og styring av ny kjøkkenvifte, fjerning av eksisterende automatikkkomponenter og kabling evt. føringsveier, etablere nye føringsveier, kurser og tilførsler. Det er også behov for de/remontering av evt. brannmeldere, lyspunkter ol. i forbindelse med arbeidene.
Etablering av solcellepanel ved fyrer i Nordland
På Åsvær fyr, Kalsholmen fyr og Tennholmen fyr skal det på hver av stasjonene etableres 4 kWp solcellepanel, kabling mellom solcellepanel og maskinhus, solcelleregulatorer, utvidelse av batteribank og montasje av 3 nye likerettere for lading av batteribank. Solcellepanel, batteribank og likerettere skal tilknyttes eksisterende automatikksystem for drift og overvåking.
Riving av taubaner med tilhørende heishus og fundamenter i Nordland
Fire lokasjoner; Reitan (Bodø kommune), Skroven (Meløy kommune), Oppeid (Hamarøy kommune) og Saursfjord (Steigen kommune).
Brøyting av kommunale veier i Bodø
4 delkontrakter: 1. Hj6 Skivik og Løpsmarka, 2. Hj8 Bodøsjøen-Alstad, 3. Hj9 Øvre og nedre Hunstad, 4. Pl1 Plasser sentrum, øst- og vestbyen.
Brøyting av kommunale veier i Bodø
4 delkontrakter: 1. Hj6 Skivik og Løpsmarka, 2. Hj8 Bodøsjøen-Alstad, 3. Hj9 Øvre og nedre Hunstad, 4. Pl1 Plasser sentrum, øst- og vestbyen.
Brøyting av kommunale veier i Bodø
4 delkontrakter: 1. Hj6 Skivik og Løpsmarka, 2. Hj8 Bodøsjøen-Alstad, 3. Hj9 Øvre og nedre Hunstad, 4. Pl1 Plasser sentrum, øst- og vestbyen.
Brøyting av kommunale veier i Bodø
4 delkontrakter: 1. Hj6 Skivik og Løpsmarka, 2. Hj8 Bodøsjøen-Alstad, 3. Hj9 Øvre og nedre Hunstad, 4. Pl1 Plasser sentrum, øst- og vestbyen.
Vintervedlikehold av kommunale veier i Bodø kommune
8 roder. Hj6 Skivik og Løpsmarka Hj8 Bodøsjøen-Alstad Hj9 Øvre og nedre Hunstad Pl1 Plasser sentrum, øst- og vestbyen Pl3 Plasser Rønvik-Grønnåsen Tr3 Straumøya Tr4 Skjerstad Tr5 Misvær
Vintervedlikehold av kommunale veier i Bodø kommune
8 roder. Hj6 Skivik og Løpsmarka Hj8 Bodøsjøen-Alstad Hj9 Øvre og nedre Hunstad Pl1 Plasser sentrum, øst- og vestbyen Pl3 Plasser Rønvik-Grønnåsen Tr3 Straumøya Tr4 Skjerstad Tr5 Misvær
Vintervedlikehold av kommunale veier i Bodø kommune
8 roder. Hj6 Skivik og Løpsmarka Hj8 Bodøsjøen-Alstad Hj9 Øvre og nedre Hunstad Pl1 Plasser sentrum, øst- og vestbyen Pl3 Plasser Rønvik-Grønnåsen Tr3 Straumøya Tr4 Skjerstad Tr5 Misvær
Vintervedlikehold av kommunale veier i Bodø kommune
8 roder. Hj6 Skivik og Løpsmarka Hj8 Bodøsjøen-Alstad Hj9 Øvre og nedre Hunstad Pl1 Plasser sentrum, øst- og vestbyen Pl3 Plasser Rønvik-Grønnåsen Tr3 Straumøya Tr4 Skjerstad Tr5 Misvær
Vintervedlikehold av kommunale veier i Bodø kommune
8 roder. Hj6 Skivik og Løpsmarka Hj8 Bodøsjøen-Alstad Hj9 Øvre og nedre Hunstad Pl1 Plasser sentrum, øst- og vestbyen Pl3 Plasser Rønvik-Grønnåsen Tr3 Straumøya Tr4 Skjerstad Tr5 Misvær
Vintervedlikehold av kommunale veier i Bodø kommune
8 roder. Hj6 Skivik og Løpsmarka Hj8 Bodøsjøen-Alstad Hj9 Øvre og nedre Hunstad Pl1 Plasser sentrum, øst- og vestbyen Pl3 Plasser Rønvik-Grønnåsen Tr3 Straumøya Tr4 Skjerstad Tr5 Misvær
Vintervedlikehold av kommunale veier i Bodø kommune
8 roder. Hj6 Skivik og Løpsmarka Hj8 Bodøsjøen-Alstad Hj9 Øvre og nedre Hunstad Pl1 Plasser sentrum, øst- og vestbyen Pl3 Plasser Rønvik-Grønnåsen Tr3 Straumøya Tr4 Skjerstad Tr5 Misvær
Vintervedlikehold av kommunale veier i Bodø kommune
8 roder. Hj6 Skivik og Løpsmarka Hj8 Bodøsjøen-Alstad Hj9 Øvre og nedre Hunstad Pl1 Plasser sentrum, øst- og vestbyen Pl3 Plasser Rønvik-Grønnåsen Tr3 Straumøya Tr4 Skjerstad Tr5 Misvær
Riving -og nybygg av kafeteria i Bodø
Eksisterende kafeteria rives og det skal bygges opp ny. Arbeidet omfatter nytt gulvbelegg, nybygd og malt vegg, riving av gamle og montering av nye dører, ny systemhimling, akustikkplater på vegg, ny kjøkkeninredning og nye hvitevarer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.