Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Bindal

Drift og vedlikehold på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Nordland fylkeskommune
Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, samt deler av Hemnes. Veinettet omfatter totalt 794 kilometer vei, hvorav 29 kilometer er gang- og sykkelvei

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.