Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Andøy

Oppgradering av fjellanlegg i Andøy kommune
Forsvarsbygg eier et fjellanlegg ved Andøya som skal sikres mot vanninntrenging slik at anlegget ikke behøver vedlikehold i fremtiden. Fjellhallen hvor anlegget/bunker ligger brukes/eies av Andøy energi, deler av denne fjellhall inneholder kritiske installasjoner som forsyner Andøya med energi og kan ikke bli berørt av tiltaket.
Riving av radiolinjestasjon på Stokken i Andøy kommune
Forsvarsbygg ønsker å sanere og lukke en radiolinjestasjon på Stokken ved Risøyhamn i Andøy kommune. Stasjonen er utrangert og Forsvaret har derfor ikke lenger bruk for den. Betong fra rivingen er ønsket gjenbrukt på stedet til arrondering av terrenget ved lukking av stasjonen. Øvrige materialer som rives og demonteres skal transporteres ut og leverens til godkjent mottak og/eller ombrukes. Arbeidet omfatter innvendig riving og sanering av en radiolinjestasjon (fjellanlegg) på fjellet Stokken ved Risøyhamn i Andøy kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.