Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Andøy

Asfaltering av flyoperative flater på flystasjon i Andøy kommune
Dette innbefatter fresing inkl bortkjøring av masser, rengjøring og klebing av områdene og asfaltering av til sammen ca. 9700 m2 fordelt på forskjellige områder på stasjonen i en radius av 2 km. Deler av prosjektet er inne på områder hvor det kan være aktuelt å hensynta flyaktivitet, dette blir avklart underveis.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.
Reparasjon av molo i Andøy kommune
Moloen på Bleik er skadet ute ved molohodet. Skaden består av hull i toppen av molo slik at filter/kjerne er eksponert for sjø og vær. Blokker på yttersiden av molo ved molohodet står i fare for å rase ut. Hele asfaltdekke er deformert og delvis utvasket/undergravd flere steder. Dekket er helt borte ute ved molohodet. Anskaffelsen er en reparasjon av disse skadene. Den består av: Tilføring av blokk og filter som plasseres i det skadede området. Blokkene skal plastres. Resterende asfaltdekke fjernes og det støpes et nytt dekke i betong. Det skal også legges ny kabel i rør fra kabelskap til lanterne ute på moloen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.