Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Andøy

Utvidelse av kontorslokaler i Andøy
Gnr/bnr: Gnr/bnr: 21/118, 21/22, 21/35, 0/0, 21/33 og 63/1.
Oppgradering av VA-anlegg og reasfaltering av vei ved lufthavn i Andøy
Prosjektet omfatter reasfaltering av deler av apron med taksebaner, deler av området som brukes til avising og deler av området foran terminalbygg flyside på Andøya lufthavn. Prosjektet omfatter også utbedringer av VA-anlegg med endring av overvannsutløp utenom kommunalt overvannsnett, utbedringer av kritisk og prioriterte områder av asfaltarealer på apron med tilhørende justering av fallforhold og utskifting av skader på avvanningsrenner og sandfang.
Rehabilitering av tekniske anlegg i idrettshall i Andøy kommune
Utskifting av eksisterende ventilasjonsaggregat som betjener Idrettshall, garderober og aggregat til kommunestyresalen – samt renovering av underfordelinger elektro og tilførsler til disse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.