Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Øksnes

Utskifting av eksisterende løfteplattform/heis på sykehjem i Øksnes kommune
Øksnes kommune skal anskaffe nye løfteplattform/heis til sine institusjonsbygg Myreheimen, Fru Ingeborgsvei 2, 8430 Myre og Alsvågheimen, Alsvågveien, 8432 Alsvåg.
Oppgradering av inventar på dagsenter i Øksnes kommune
Dagsenter, adm lokaler og fellesstue må møbleres.
Oppgradering av SD-anlegg ved kommunehus i Øksnes
Øksnes kommunens eiendomsforvaltning skal fase ut kommunens gamle, klientbasert SD styring som brukes på 5 forskjellige bygg (MBSK og MSK hører sammen og skal nå slås sammen da disse befinner seg på ett og samme bygget) til fordel skybasert løsning. Pr i dag fungerer SD styringsanlegg til følgende bygg (se tabellen under) kun med bruk av JAVA og Windows Explorer, som gjør systemet utdatert og sårbart. Øksnes kommunens eiendomsforvaltning ønsker tilbud på overføring av dagens SD løsning til en av kommunens to skybasert topp systemer: GK Cloud, eller EVOLO. Dette fordi Øksnes kommune ikke har nok ressurser til å kunne oppfølge et tredje topp system i tillegg til eksisterende. Tilbudet skal inkludere alt av tilhørende arbeid som må ses i naturlig forbindelse med oppdraget, elektro arbeider (12V, 24V, 230V), arbeid med programmering, idriftsettelse og integrasjon i eksisterende topp system type GK Cloud, eller EVOLO. Alt av nødvendig teknisk utstyr, programvare, innfestings midler, kabel kanaler og lignende skal medtas. Det er viktig at ingen funksjon går tapt ved overføring til skyløsning. SD-anlegg(ene) skal ha minimum 30% reservekapasitet for eventuelle senere oppgraderinger/tilpasninger.
Utskiftning av vinduer på rådhus i Øksnes kommune
Felles utlysning for Øksnes Rådhus, Helsesenter, Myreheimen og Alsvågheimen.
Utskiftning av vinduer på helsesenter i Øksnes kommune
Felles utlysning for Øksnes Rådhus, Helsesenter, Myreheimen og Alsvågheimen.
Utskiftning av vinduer på sykehjem/aldershjem i Øksnes kommune
Felles utlysning for Øksnes Rådhus, Helsesenter, Myreheimen og Alsvågheimen.
Utskiftning av vinduer på sykehjem/aldershjem i Øksnes kommune
Felles utlysning for Øksnes Rådhus, Helsesenter, Myreheimen og Alsvågheimen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.