Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Øksnes

Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 820 i Bø
Montere drifts-/brannventilasjon, ny belysning og sikkerhetsutrustning som nødstasjoner, brannslukkingsapparater og nødtelefoner.
Utvidelse av kirkegård i Øksnes kommune
Eksisterende kirkegård skal utvides med ca. 8 dekar.
Asfaltering av kommunale veier og plasser i Øksnes kommune 2021
Gjelder asfaltering av veier: Parkering Myreheimen. Kryss Oppmyreveien. Kryss Oppmyreveien mot Fylkesveg. Kryss Oppmyreveien mot Innfartsveien. Kryss Slettaveien. Dagens størrelse skal reduseres. Kryss Alsvåg kirke. Kryss Osselvveien mot Fylkesveg. Kryss Ekranveien mot Fjellveien. Snuplass Gossenveien.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.