Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Sel

Utvidelse av kirkegårdsanlegg vid Selsverket
Bakgrunn for reguleringsplan er behov for utvidelse av eksisterende kirkegård med kiste- og urnegraver samt minnelund og etablering av ny parkeringsplass.
Masseutskifting ved deponi i Uldalen
Sel kommune skal avvikle midlertidige deponier av masser tatt ut fra Uladammen og lagret i tre deponier innover Uldalen. Det er ca. 40 000 m3 som er lagret i tre deponier innover dalen. Massene skal i utgangspunktet transporteres fra Uldalen til deponi på Myrmoen avfallsplass. Det gis likevel åpning for at entreprenøren kan komme med alternative forslag om bruk av massene og evt. deponering av disse på godkjent mottak. Dersom entreprenøren ønsker å nyttiggjøre seg disse massene i pågående anlegg eller på annet vis, står han fritt til det, forutsatt at massene transporteres til eget godkjent deponi.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.