Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Ringsaker

Utvidelse av Tandeskogen fjelltak i Ringsaker
Foremålet med reguleringen er å utvide eksisterende fjelltak med ca. 240 daa og tilrettelegge for oppstilling av asfaltverk/betongstasjon.
Tilbygg av hytter og nybygg av boder i Moelv, Ringsaker
Totalt 47 hytter. Utvidelse fra 65 til 75 m2 BRA/tomt.
Bytte av autovern i Ringsaker
Stedene er som følger - Støaveien - Trymsveien - Avstikkeren - Harehaugveien - Justisveien

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.