Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Ringsaker

Utvidelse fra to til fire felts vei på E6 Moelv – Lillehammer – Øyer
9,8 km. Den nordligste strekningen på E6 Moelv-Øyer. Forberedende arbeider: Rive hus, hugge skog, tilrettelegge for massedeponi og avdekke de to tunnelpåhuggene.
TS-tiltak/tiltak mot utforkjøringsulykker på Fylkesveg 216 i Ringsaker
Formålet med planforslaget er å øke trafikksikkerheten på fylkesveg 216. Følgende tiltak skal bidra til å bedre trafikksikkerheten: Utbedre krysset mellom fylkesveg 216 og fylkesveg 228 (Kvernstukrysset). Gjøre tiltak for å redusere skadeomfanget av utforkjøringer på fvlkesveg 216 og 228. Etablere busslomme i sørgående retning på fylkesveg 216 sør for Kvernstubrua. Den private turvegen "Helsevegen" langs fylkesveg 216 er innarbeidet.
Etablering av flomsikring og elvepromenade - Strandvegen i Ringsaker
Fra den nye gangbrua og ned til Strandvegen på østsiden av Brumunda for å gi sikker gangadkomst til sentrum.
Svillebytte på flere strekninger på Dovrebanen fra Brumunddal i sør til Fåvang i Nord
Bytte av ca 18 000 sviller, svilletype JBV 54 og DualRail 60 benyttes. Sveising og nøytralisering av ca 12 000 lm skinne. 1. og 2. gangspakking av totalt ca 8 km spor. Benytte GVUL på alle parseller sør for Lillehammer. Pukksupplering på alle svillebytteparseller.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.