Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Ringebu

Tillbygg av barnehage i Ringebu
Prosjektet består i hovedsak av et tilbygg tiladministrasjonsdelen, samt noe ombygging ved tilbygget og et tilbygg med toaletter, garderober for ansatte, samt et nyttrengjøringsrom. I det samme tilbygget kommer 2 nye avdelinger for henholdsvis 9 småbarn og 18 store barn med felles kjøkken.I underetasjen på tilbygget blir det et teknisk rom og sprinklerrom. Resterende del av underetasje er et åpent areal foroverdekket utelek og mulighet for noe lagring for tekniske fag.Utvendig skal det etableres en ny port og hc-rampe fra parkeringsplass til hovedinngangene. Eksisterende parkeringsplass skalutvides og trafo flyttes. Mot Kjønnåsvegen skal det settes opp ny støyskjerm.Samt utvidelse av VA anlegg i deler av Kjønnåsvegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.