Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Nordre Land

Ombygg og tillbygg av bilverksted til politistasjon Nordre Land
Gnr./bnr. 39/52,56. Planområdets størrelse er ca. 6 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.