Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Lillehammer

Oppgradering av spor 6 og 7 på Hove tømmerterminal i Lillehammer
Oppsjon Grunn- og asfaltarbeider tilleggsareal Opsjon Dreneringstiltak i forbindelse med tilleggsareal
Brannsikring/vanntåkeanlegg i kirke i Lillehammer
Prosjekt fra Økonomi- og Handlingsplan for 2023-2026 og årsbudsjett 2023.
Konsulentoppdrag for tilstandsvurdering og areal- og funksjonsanalyse av helse og omsorgsbygg i Lillehammer
Analyse av 5 omsorgsbygg for å få kartlagt om det er muligheter for etablere flere plasser ved noen av disse: Lillehammer helsehus, Horsters Minde bo- og servicesenter, Søre Ål bo- og servicesenter, Gartnerhagen 6 HDO, Gartnerhagen 6 og Skårsetlia bo- og servicesenter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.