Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Lesja

Renovering, oppgradering og ombygging av deler av kommunehuset samt riving av den eldste delen i Lesja, (Levande Lesja 2022)
Lesja kommunehus som innebærer renovering, oppgradering og ombygging av deler av Lesja kommunehus, samt rivning av den eldste delen av kommunehuset. Renoveringsprosjektet vil omfatte tilrettelegging av nye lokaler for barneverntjenesten og kirkekontoret (totalt ca. 330 kvm),
Oppgradering av gang- og sykkelvei i Lesja kommune, (Levande Lesja 2022)
Oppgradering av gang- og sykkelvei fra Lesja sentrum til Honnavegen.
Oppgradering av vei i Lesja kommune, (Levande Lesja 2022)
Oppgradering av vei Åsen – Stavheimsgrende.
Oppgradering av overflatevann ved barnehage i Lesja kommune, (Levande Lesja 2022)
Løse utfordringer med overflatevann Lesja barnehage.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.