Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Hamar

Forsterkning av fylkesveger i Innlandet 2024
Kontrakten omfatter dypstabilisering, tørrfresing og asfaltering i hele Innlandet.
Rehabilitering av overflater i svømmehall i Hamar
Prosjektet skal utføres i 5 faser: Fase 2a: oktober 2024-mars 2025, fase 2b: april 2025- november 2025, fase 2c: juli 2025, fase 3: desember 2025-august 2026, fase 4: september 2026-desember 2026.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.