Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Elverum

Utvidelse av kjøpesenter i Elverum
Gnr/bnr:30/234, 1028, 1246.
Utbedring av Fylkesveg 2154 i Elverum
Fra handlingsprogram om tiltak på fylkesveger i 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.