Aktuelle nybygg i Hornsund

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Hornsund som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Fundamentering og bygging av sørpeskrednett i Svalbard
Fundamentering og bygging av modifiserte flomskrednett i Vannledningsdalen. Sikringstiltakene skal sikre for sørpeskred. Det skal etableres 14 sørpeskrednett i høyde varierende fra 4 til 8 m over bakken med ca. 1 m åpning under nettene. Breddene av nettene varierer fra 19 til 35 m. Som ledd i oppdraget skal det også bygges en mindre ledevoll langs veg 217 samt å heve eksiterende ledevoll på Haugen-siden. I oppdraget skal det også etableres en enklere anleggs-/servicevei forbi Funken Lodge på Haugen.

Se andre prosjekter i Svalbard fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.