Aktuelle nybygg i Svalbard fylke

Nybygg av vedlikeholdshall op havna i Longyearbyen på Svalbard
Bygget er totalt 1500 m2 og består av 900 m2 lager og 600 m2 vedlikeholdshall for båter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.