Aktuelle nybygg i Svalbard fylke

Fundamentering og bygging av sørpeskrednett i Svalbard
Fundamentering og bygging av modifiserte flomskrednett i Vannledningsdalen. Sikringstiltakene skal sikre for sørpeskred. Det skal etableres 14 sørpeskrednett i høyde varierende fra 4 til 8 m over bakken med ca. 1 m åpning under nettene. Breddene av nettene varierer fra 19 til 35 m. Som ledd i oppdraget skal det også bygges en mindre ledevoll langs veg 217 samt å heve eksiterende ledevoll på Haugen-siden. I oppdraget skal det også etableres en enklere anleggs-/servicevei forbi Funken Lodge på Haugen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.