Aktuelle nybygg i Vestvågøy

Nybygg av boliger i Vestvågøy
Del av gnr 51 bnr 4, 8, 15/30, 98 og 99. 15 nye boligtomter. Universell utforming.
Etablering av fortau gjennom ytre del av Stamsund mellom Hartvågen og Gimle i Vestvågøy
ca 1,3 km fortau gjennom ytre del av Stamsund mellom Steinekrysset og Hartvågen.
Nybygg av omsorgsboliger i Leknes, trinn 1
Samlokalisering av boliger for personer med nedsatt funksjonsevne. TFF-boliger. 5 tomannsboliger og 1 teknisk bygg
Etablering av masseuttak i Vestvågøy kommune
Formålet med planarbeidet er etablering av masseutak på Litl- Grønnåsen. Planområdet er ca. 28 daa, hvor selve utaksområdet utgjør ca.13 daa. Området er avsat l råsto utvinning (R4) i kommuneplan, men er utvidet noe bl.a. pga. lpassing for eterbruk som landbruksjord. Antatt driftstid ca. 2 år. Eksiterende anleggsveier vil bli brukt.
Etablering av infrastruktur for foretetting av hyttefelt, nybygg av eneboliger mm i Vestvågøy
Etablering av infrastruktur for 14 nye hyttetomter og to boligtomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.