Aktuelle nybygg i Vega

Nybygg av hytter på Vegaøyan
3-4 hytter. Gnr/bnr 24/16 og 24/25.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.