Aktuelle nybygg i Vefsn

Nybygg av industri i Vefsn
Man skal bruke fyllingsmasse til utbygging av veier. Fyllingsmassen hentes fra et dolomitdeponi under utvikling nor før Drevjaleira. Byggestart avhenger oppstart av dette dolomitdeponi. Kostnad er antatt av redaksjonen. Totalt 250 dekar.
Nybygg av boliger for unge utviklingshemmede i Mosjøen
Boligene planlegges med heldøgns bemanning.
Nybygg av ventilkammer i Grannes
Leveranse, installasjon og testing av rør, ventiler og andre komponenter i ett nytt styringsbasseng (Fjermstad II) og syv nye ventilkammer (Kvernaland, Engjelsvåg, Lona, Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes).
Forlengelse av tunnelportal ved Fylkesveg 78 Hjartåsen i Vefsn
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein, is, flom. Skredfaktor middels. 35m.
Lokale støytiltak på boliger langs E6 Helgeland sør i Vefsn kommune
Arbeidene omfatter støyisolering av boliger og etablering av skjermet uteplasser i forbindelse med vegutbyggingen av E6 mellom Kulstaddalen og Osen i Vefsn kommune. Totalt skal det byttes ca.111 vinduer, 10 dører, etableres ca.117 ventiler samt etableres ca. 27 uteplasser. Det skal også etterisoleres fasader både innvendig og utvendig.
Levering av diverse trafikkskilt og tilbehør til arbeid til nær vei til Linea AS i Vefsn kommune
Linea AS har behov for levering av diverse trafikkskilt og tilbehør til arbeid nær vei.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.