Aktuelle nybygg i Vågan

Rassikring/varslingsanlegg og rasfanggjerde på Fylkesveg 816 Presten i Vågan
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 1730m.
Nybygg av rorbuenheter og kai m.m på Henningsvær i Vågan
Ca. 50 enheter. Gnr/bnr: 5/56, 198, 204, 256 og 260.
Rassikring/utlagt veg og voll på Fylkesveg 7628 Sletta i Vågan
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 200m.
Nybygg av hytter og eneboliger i Vågan
Byggeklare tomter. 10 hyttetomter og 4 eneboligtomter.
Rehabilitering av vann-, overvann- og spillvannsledninger i Vågan
Ca. 600 m. Total lengde for VA-hovedtrasér: Ca. 600 m Total lengde stikkledninger: Ca. 447 m Vannkummer, nedstigning: 10 stk. Overvannskummer: 17 stk. Sluk 54 stk. Sandfang 17 stk. Spillvannskummer: 17 stk. Fundament for gatelys: 18 stk. Kabelgrøft: Ca. 670 m. Reetablering av vei, Storgata: Ca. 670 m Reetablering av fortau Storgata: Ca. 1340 m
Ny ferjekai på Fylkesveg 868 Digermulen i Vågan
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Etablering av pumptrack-bane ved ungdomsskole i Vågan kommune
Oppdragsgiver skal bygge en pumprack-bane ved Kabelvåg ungdomsskole. Området ligger rett nord for Kabelvåg sentrum. Banen skal ligge nord for skolen, som en del av en større nyskapende aktivitetsarena for egen organiserte aktiviteter, i forlengelse av friarealet tilknyttet skolen. Veiledende opplyses området avsatt til pumptrack - bane til å ha en grunnflate på ca. 2000 m2. Det er mulighet for noe større areal om ønskelig. Byggetid: 5-6 uker.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.