Aktuelle nybygg i Saltdal

Etablering av vannbehandlingsanlegg og vannforsyning i Saltdal kommune
Etablering av nytt vannbehandlingsanlegg inkludert nytt bygg, prosessanlegg med trykksil og UV-aggregat, trykkøkninsanlegg samt rentvannsmagasin. I tillegg skal det legges ca. 400 meter ny vannledning med dimensjon Ø110 mm og etableres 3 nye vannkummer. Grunnarbeid for vannbehandlingsanlegget er også inkludert.
Oppføring av carporter ved omsorgsboliger i Saltdal kommune
I oppdraget innebærer det at eksisterende masser i bygeområdet ca. 175m2 fjernes og erstattes med telesikre masser med ett topplag. Graving for fundamentering av kjegler ca. 0,5-0,7meter. Masser som brukes for tilbake fylling skal tilfredsstille kravene for vei og parkering. Montering av prefabrikert carport levert av Weland AS.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.