Aktuelle nybygg i Sørfold

Rassikring/fanggrøft, voll og bred grøft på Fylkesveg 7500 Kalovika i Sørfold
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein, snø, sørpe, is. Skredfaktor middels. 200m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.