Aktuelle nybygg i Sørfold

Nybygg av omsorgsbolig i Sørfold
Bygging av 1 omsorgsbolig med personalbase og mulighet for utvidelse med ytterligere 3 omsorgsboliger i Straumen sentrum på tomter gnr. 53 bnr. 17 og 376. Det skal opparbeides og asfalteres 6 parkeringsplasser inkl. 1 handicapplass. Vei fra parkeringsplass til inngang til boenheten skal også asfalteres. Samt vei fra Søster Brittsvei opp til boligene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.