Aktuelle nybygg i Sørfold

Utvidelse av industriområde i Sørfold kommune
Planområdet er på ca 588 daa. Hensikten med planarbeidet er å få regulert dagens industriområde som er uregulert, samt regulert for utvidelse av industriarealet mot sør i henhold til kommuneplanens arealdel. Gnr/bnr: 57/1, 57/3, 57/1/2, 57/1/3, 57/1/4 og 59/9.
Etablering av bredbånd i Sørfold, 2021-2023
Denne delkontrakten gjelder Evenes kommune, og dekker følgende områder: - Engan-Ørnes til Sørfjorden. - Gyltvik til Kvarv. - Evjen til Andkilen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.