Aktuelle nybygg i Rana

Nybygg av kontor og automatlager på Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana
2-3 etasjer. Nasjonalbiblioteket skal bygge et nytt automatlager (Automatlager 3) og en lyddigitaliseringsenhet (Sukkerbiten) som følge av en økning i behov for digitalisering av bevaringsverdig materiale.
Nybygg av boligfelt i Mo i Rana, trinn 3
Området bygges over flere byggetrinn.
Fjellsikring og justering av sporets trasé Sør for Dunderland stasjon, Nordlandsbanen, E02
Arbeidene består av permanent sikring av utsprengt fjellskjæring, undersprengning og etablering av ny sportrasé, transport av masser, sporarbeider, og etablering av kabelkanaler. I tillegg inngår opprydding av området inkludert fjerning av eksisterende spor og installasjoner.
Nybygg av barnehage i Mo i Rana
Barnehage for 40 barn.
Nybygg av leiligheter i Rana
7-10 boenheter. 3-4 etasjer.
Nybygg av boligfelt i Mo i Rana, trinn 2
70-83 m2 per leilighet. Området bygges over flere byggetrinn.
Nybygg av leiligheter i Rana
Gnr/bnr: 20/65, 248. 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger i Rana
Private grunneiere: Elsa Torild Jakobsen, Bjørn Erik Jakobsen og Per Kristian Fjellvang og Asmund Oddgeir Amundsen.
Etablering av hurtigladestasjon for el-biler i Namdalen
Pakken omfatter seks ladesteder langs Fylkesvei 17 fra Foldereid til Saltstraumen. (Saltstraumen, Ørnes, Halsa, Utskarpen, Salhusmarka, Foldereid). I tillegg skal det etableres ett ladested ved Umbukta på E12.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.