Aktuelle nybygg i Nesna

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Nesna som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av naust, småbåtanlegg mm i Herøy
Prosjektområdet som ønskes regulert ligger på Svenholmen som ligger i kretsen Seløy i Herøy kommune, gbnr 6/199, 6/230 og 6/243. Planområdet er på ca. 14,6 daa. Forslagsstiller ønsker hovedsakelig å regulere eiendommen til friområde, universelt utformet for friluftsliv og rekreasjon, dette i tillegg til naust og småbåthavn med båtutsett for utleie og salg av naust og båtplasser. Det er ønskelig å fylle opp deler av planområdet i sjø med steinmasser. r. I planforslaget vil det være ønskelig med ca. 30 naust i rekker eller med 1 m mellom naustene. I tillegg er det ønskelig at noen av naustene, inntil 8 stk, blir på 50 m² grunnet at de skal være mulig å bruke som vinterlager til større båter.
Nybygg av sykehus og helikopterplattform på Furumoen i Narvik
Sykehusbygg HF inngår i prosjektorganisasjonen med kompetanse- og kapasitets-støtte til prosjekteier. Gnr/bnr: 38/1, 38/115 og 38/187 Energiklasse A og passivhus-standard.

Se andre prosjekter i Nordland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.