Aktuelle nybygg i Narvik

Nybygg av sykehus og helikopterplattform på Furumoen i Narvik
Sykehusbygg HF inngår i prosjektorganisasjonen med kompetanse- og kapasitets-støtte til prosjekteier. Gnr/bnr: 38/1, 38/115 og 38/187 Energiklasse A og passivhus-standard.
Etablering av næringspark ved Bjerkvik i Narvik
Samlet areal 140 daa. Gnr/bnr 19/135 mfl.
Nybygg av skole, barnehage m.m. i Narvik
Gnr/bnr 223/1 m.fl. Skole som planlegges skal være beregnet for ca. 80 elever og rundt 40 ansatte. I tillegg planlegges barnehage og uteoppholdsarealer med lekeplasser og ballbane med fl. Passiv hus.
Riving og nybygg av snøoverbygg og reparasjon av tunell ved Ofotbanen
Lengde 62 m. Arbeidene omfatter riving og nybygg av ett snøoverbygg Rastunellen Vest, samt reparasjoner av Sørdalstunellen Vest og 39-Bygget
Etablering av nytt avløpsanlegg og fjerning av eksisterende slamavskillere i Narvik kommune
Avskjæring og oppsamling av flere eksisterende avløpsutslipp som skal føres til 2 nye renseanlegg (slamavskillere). I denne forbindelse skal 5 stk. eksisterende slamavskillere fjernes. Nytt avskjærende avløpsanlegg skal etableres ved Kjøpsvik skole. Avløp ved Hestneselva føres til ny slamavskiller som tilknyttes eksisterende utslippsledning, og det skal etableres mengderegulator oppstrøms renseanlegget. Eksisterende utslippsledning skal forsynes med nytt utslippsarrangement i enden av ledninga på ca. kt. -16.
Nybygg av flyktingboliger (modulbygg) i Narvik kommune
Boligbehov ca. 200-300 boliger. Det vil være behov for alt fra 2- roms til 5-roms.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.