Aktuelle nybygg i Meløy

Etablering av skredvarslingsanlegg på Fylkesveg 7420 Storrona i Meløy
Prosjektet omfatter oppsetting av 4 stengepunkt med tilhørende tellesløyfer. 2 av stengepunktene skal etableres ved Storrona og 2 av stengepunktene skal etableres ved Kvitrona. Det skal også monteres radar og kameraanlegg. Anlegget skal kunne styres og overvåkes fra Vegtrafikksentralen, og kunne integreres med andre varslingssystemer. Anlegget i Storrona skal forsynes via 1000V-anlegg forsynt fra Kvitrona. Det skal også etableres fiber mellom de to anleggene. Kommunikasjon med radar skal gå via radiolink.
Etablering av skredvarslingsanlegg på Fylkesveg 7420 Kvitrona i Meløy
Prosjektet omfatter oppsetting av 4 stengepunkt med tilhørende tellesløyfer. 2 av stengepunktene skal etableres ved Storrona og 2 av stengepunktene skal etableres ved Kvitrona. Det skal også monteres radar og kameraanlegg. Anlegget skal kunne styres og overvåkes fra Vegtrafikksentralen, og kunne integreres med andre varslingssystemer. Anlegget i Storrona skal forsynes via 1000V-anlegg forsynt fra Kvitrona. Det skal også etableres fiber mellom de to anleggene. Kommunikasjon med radar skal gå via radiolink.
Nybygg av småhus i Ørnes, Meløy kommune
Det planlegges 2 boenheter med eget bad, soverom og stue med kjøkken. Hver boenhet har en utvendig bod via takoverbygd inngangsparti. Teknisk rom for varmtvannstank, ventilasjon etc. er også tilgjengelig med dør utenfra (tilgang er tenkt kun for teknisk personell). Hele bygningen er konstruert for hardbruk.
Rassikring på Fylkesveg 452 Oldra i Meløy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 299m.
Etablering av bredbånd i Meløy kommune 2020-2022
Denne delkontrakten gjelder Evenes kommune, og dekker følgende områder: - Bolga. - Meløya. - Grønnøya/Åmøya nord. - Vassdalsvik. - Åmøya sør. - Enga.
Etablering av hurtigladestasjon for el-biler i Namdalen
Pakken omfatter seks ladesteder langs Fylkesvei 17 fra Foldereid til Saltstraumen. (Saltstraumen, Ørnes, Halsa, Utskarpen, Salhusmarka, Foldereid). I tillegg skal det etableres ett ladested ved Umbukta på E12.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.