Aktuelle nybygg i Meløy

Etablering av nytt smoltanlegg i Kilvik i Meløy kommune
Planområdet er på ca. 57 daa. Tiltaket omfatter utfylling av 6000 m3 sprengsteinmasser over et areal på 2500 m2. Det skal etableres en molo i sjøen og området innenfor moloen skal fylles ut.
Nybygg av boligområde i Meløy kommune
12 dekar. Delvis klargjort med vann og avløp.
Nybygg av eneboliger i Ørnes
4 ledige tomter på Øvre Korsnes, og 4 ledige tomter i Hamnhaugveien Gnr/bnr 54/119, 122, 123, 124.
Nybygg av gang- og sykkelvei og fortau i Halsa
Formålet med planarbeidet er å utarbeide reguleringsplan for en gang‐ og sykkelvei langs Dalheimveien, fra Halsa sentrum i nord til avkjørselen ved Halsa idrettsplass i sør, en strekning på om lag 4 kilometer
Nybygg av eneboliger i Meløy
Gnr/bnr 67/196, 197, 200, 198, 204.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.