Aktuelle nybygg i Leirfjord

Etablering av nytt servicebygg ved ny ladestasjon på Leland
Servicebygget skal inneholde et toalettrom, et rom for tømming av tanker fra bobiler og campingvogner og et teknisk rom. Bygget skal også fungere som en overbygd passasje for myke trafikanter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.