Aktuelle nybygg i Lødingen

Nybygg av transformatorstasjon i Lødingen
Ny Lødingen transformatorstasjon med tilhørende adkomstvei (eiendom 28/1/0 og 28/1/110). Transformatorstasjonen vil utformes som et innendørs anlegg hvor kabler føres inn i GIS-anlegget via en kabelkjeller. Stasjonsbygget vil bestå av ett plan pluss kabelkjeller. Hovedplanet er planlagt med et bruttoareal (BTA) på 900 m2. Kabelkjeller får et bruttoareal på 658m2. Totalt bruttoareal blir da 1558m2.
Ny lokalitet for matfiskproduksjon av torsk i Lødingen kommune
Flytende anlegg. Søkt størrelse: 2340 tonn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.