Aktuelle nybygg i Lødingen

Utbygging av oppstillingsplasser på camping i Lødingen
Hensikten med planen er å stadfeste allerede utbygd campingplass og regulere bruk og vern av området. Planen vil legge til rette for ca. 40 oppstillingsplasser. Videre ønskes det regulert noe parkeringsareal og lekeplass, samt et areal for båtutsett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.