Aktuelle nybygg i Lødingen

Etablering av infrastruktur og havneutbygging i Lødingen
Tiltaket omfatter utfylling av omtrent 623 000 m3 masse over et areal på omtrent 87 000 m2.
Tilrettelegging for boligformål, næringsvirksomhet mm i Lødingen
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligformål, næringsvirksomhet, fritids/turistformål, parkering, veger og stedsutvikling med offentlige rom og møteplasser i området Lødingen Hamn. Planarbeidet berører eiendommene gnr/bnr 28/1, 2, 16, 21, 22, 26, 51, 45, 99, 128, 132, 145, 157, 208, 251, 353, 354, 362, 390, 417, 448, 449 og 465. Ca 56,6 caa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.