Aktuelle nybygg i Hadsel

Nybygg av fortau langs Haugveien i Hadsel
Fra krysset Solstien til krysset Vikaveien. Ca 650 meter.
Rehabilitering av ballbinge ved skole i Hadsel kommune
Det er totalt 4 (fire) ballbinger som skal renoveres. Felles utlysning for ballbingene lokalisert ved kommunens skoler. 2 stk ved Melbu skole, 1 stk ved Sandnes skole og 1 stk ved Strønstad skole. Mål på ballbingene er: Ballbinge 1: 21x13 m. Ballbinge 2: 21x13 m. Ballbinge 3: 21x13 m. Ballbinge 4: 20x13 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.