Aktuelle nybygg i Hadsel

Nybygg av boliger og forettningsbygg i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca.48 daa.
Nybygg av hotell ved sjøkanten på Stokmarknes i Vesterålen
6-7 etasjer. 150 hotellrom. Ca 1,5 år byggetid.
Etablering av vann-og avløp, fortau mm i Stokmarknes
Fortau langs Richard Withs gate, deler av Lensmannsveien, Skarveien og Kristen Thodes gate for å bedre situasjonen til myke trafikanter. Planområdet har en størrelse på ca. 10,5 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.