Aktuelle nybygg i Grane

Ny E6 fra Svenningelv til Lien i Grane
10,3 km med tunnel på 2 km og 2 bruer på 150 og 400 meter. 2 jernbanekryssinger.
Utbygging av bredbånd i Grane kommune
Denne delkontrakten gjelder Grane kommune, og dekker følgende områder: - Trofors - kommunegrense Hattfjelldal.
Etablering av ballbinge/kunstgressbane i ny aktivitetspark ved Stormoen skole i Grane kommune
Oppdraget omfatter en leveranse av ballbinge, som også inkluderer montering av ballbingen. Leveransen skal skje i løpet av våren/sommeren 2021. Ballbingen skal leveres og monteres i ny aktivitetspark som tilrettelegges i ved Stormoen skole, Lyngvegen 1, 8683 Trofors. Ballbingen skal være ca. 40x20 meter. Den skal være levert med en type kunstgress som ikke har innfyll av gummigranulat, samt gjerder og fotballmål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.