Aktuelle nybygg i Flakstad

Nybygg av barne- og ungdomsskole ved Nappskaret i Flakstad
Barne- og ungdomsskole for ca. 60 elever med tilhørende uteområder og adkomstveg. Det skal i tillegg tilrettelegges for et forsamlingshus i tilknytting til skolen.
Rassikring på Fv 7596 Storvannet II i Flakstad
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 480m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.