Aktuelle nybygg i Bodø

Ny- og ombygg av universitet i Bodø
Passivhus. Et nybygg for fakultet for biovitenskap og akvakultur og ombygging for fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Etablering av datasenter i eksisterende fjellhall i Bodø
Datasenter for colocation og skytjenester i eksisterende datahall.
Etablering av boliger og dagligvarebutikk i Bodø
Gnr/bnr: 31/370, 31/1654 og 31/1439. Dagligvarebutikk på bakkeplan på rundt 900 kvm i første etasje.
Nybygg av base for redningshelikopter i Bodø
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helikopter. Plass til 3 helikoptre.
Nybygg av leiligheter og næring i Bodø sentrum
Gnr. 138, bnr. 2090/2161/2081/4183/2036/2183/2191. Adresser: Dronningens gate 12, 14 og 16, Sandgata 7 og Kongens gate 7 og 9. Størrelse: Ca. 1,9 daa.
Nybygg av flerbolighus i Bodø, trinn 2
Totalt fire blokker i 3- 4 etasjer. 87 leiligheter i 2 trinn med en totalkostnad på ca. 350-370 mill.kr. Gnr/bnr 31/312, 313, 315, 316, 317.
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i Bodø
Storgata 39-45. 4-6 etasjer. Planområdet omfatter gnr/bnr: 138/2109, 138/2060, 138/4366
Etablering av ny vannledning i Bodø
Gnr/Bnr: 81/1, 2, 3, 4, 10, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 og 11.
Nybygg av leiligheter for eldre i Tverlandet
2-4 etasjer. 23 parkeringsplasser. Gnr.70/Bnr. 763 og Gnr.70/Bnr. 587
Etablering av kyststi fra Mørkvedbukta til Bodøsjøen i Bodø
6,5 km lang kyststi totalt. Totalkostnad for Naturfølelsen: 25 mnok.
Nybygg av boliger på Hunstad i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Opprusting av vei mellom Rønvikkrysset og Mælen i Bodø, Bypakke Bodø
Ruste opp Nordstrandveien mellom Rønvikkrysset og Mælen med 2-sidig fortau og sykkelvei på sørsiden.
Riving og oppsetting av rekkverk i Nordland, 2021
Riving, levering og oppsett av rekkverk på strekninger i Nordland. I tillegg skal torvkant fjernes.
Nybygg av bofellesskap for ungdommer med funksjonshemming i bydelen Tverlandet i Bodø Kommune
Nybygg av bofellesskap for seks stykk ungdommer. Bofellesskapet skal inkludere boenheter, fellesareal og personalfasiliteter. Bygget skal BREEAM-sertifiseres til nivå Good. Ca. 500-600 m2.
Etablering av fortau langs Hunstadringen vest, Hunstad
Gnr/bnr: 41/1167, 41/1504, 41/618, 41/24, 41/784.
Sammenkobling av vannverk i Bodø kommune, etappe 3
Bodø kommune skal koble sammen Hovedvannverket og Saltstraumen vannverk. Dette er etappe 3 av totalt 3 etapper og omfatter vannledning på begge sider av sjøledning mellom Øyjord og Ytteråsen. Legging av ny vannledning mellom eksisterende vannkum på Øyjord og ny sjøledning og ny vannledning mellom ny sjøledning på Ytteråsen og ny firkantkum nedenfor høydebasseng ved Nordgårdåsen. Det skal etableres 3 nye vannkummer på mellom Ytteråsen og Nordgårdåsen. Total lengde på vannledningen er ca. 850 lm. Dimensjon og materiale er Ø225 mm PE SDR 11. På deler av strekningen skal det etableres en spyleledning.
Nybygg av småhus for personer med sammensatte rus- og psykiatriske lidelser i Bodø
Frittliggende eneboliger på 35-45 kvm. Ca 2,5 milj per hus.
Etablering av ny busstrasé mellom Oddan og Høgåsen i Tverlandet, Bypakke Bodø, etappe 3
4 etapper: 1. Lahaug fra Tverlandsveien til gangvei. 2. Gangvei mellom Lahaugen og Bjørnhaugen. 3. Bjørnhaugen til Høgåsveien. 4. Tverlandsveien. Adresse: Tverlandsveien, Lahaugen, Bjørnhaugen, Høgåsveien.
Etablering av ny busstrasé mellom Oddan og Høgåsen i Tverlandet, Bypakke Bodø, etappe 4
4 etapper: 1. Lahaug fra Tverlandsveien til gangvei. 2. Gangvei mellom Lahaugen og Bjørnhaugen. 3. Bjørnhaugen til Høgåsveien. 4. Tverlandsveien. Adresse: Tverlandsveien, Lahaugen, Bjørnhaugen, Høgåsveien.
Etablering av nytt VA-anlegg m.m i Bodø kommune
Etablering av nytt VA-anlegg i Rensmoveien-Bankgata med flere. Prosjektet omfatter også vei i samme veiklasse/ standard som dagens vei, samt trekkerør for gatelys.
Etablering av akkumulatortank med pumpehus i Bodø
Grunnarbeider, bygging av fundament til akkumulatortanken og komplett bygg for pumpehus. Tankfundamentet fundamenteres med peler til fjell. Det benyttes ø110 peler. Avstand til fjell 3-4.5 m. Fundamentet støpes i betong. Diameter ca 8m og høyde 1.8m. Akkumulatortankleverandøren leverer alle laster og toleranser til fundamentet, samt innfestningsplater som skal monteres på fundamentet. Betongentreprenøren skal ivareta innstøping av plater i fundamentet etter anvisninger fra akkumulatortankleverandør. Pumpehuset har en dimensjon på 8 x 5 = 40 m2 og høyde ca 7,5 meter. Bygget skal bygges som et stålbygg i 2 etasjer. Bæressystem i stål med HEA og HUP profiler. Bygget direktefundamenteres og settes på en bunnplate i betong. Dekke over 1 etasje utføres med et samvirkedekke i korrugert stål med tilhørende påstøp i betong. Tykkelse ca 20cm. Dekke over 2 etasje bygges med isolerte korrugerte stålplater. Fasader bygges opp med sandwitchelementer med utlektet isolert stålplatekledning. Pumpehuset skal inkludere adkomsttrapp til 2. etasje.
Oppgradering av uteområde ved skole i Bodø kommune
Arbeidet består i å lage en aktivitetsflate for 5 fotball, Lekeutstyr, fallunderlag, asfalt flate m.m.
Etablering av hurtigladestasjon for el-biler i Namdalen
Pakken omfatter seks ladesteder langs Fylkesvei 17 fra Foldereid til Saltstraumen. (Saltstraumen, Ørnes, Halsa, Utskarpen, Salhusmarka, Foldereid). I tillegg skal det etableres ett ladested ved Umbukta på E12.
Konsulenttjenester for utarbeidelse av kartlegging av bredbåndsdekning i Nordland
Nordland fylkeskommune ønsker å få gjennomført en analyse av bredbåndsdekningen i fylket. Nordland fylkeskommune vil med dette innhente tilbud på følgende oppdrag: En beskrivelse av nå-situasjonen ved å utarbeide bredbåndsdekning på husstandnivå, samt næringsbygg og offentlige lokasjoner for alle kommunene i Nordland. Analysen må inneholde 30 Mbit/s-dekning og 100 Mbit/s-dekning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.