Aktuelle nybygg i Bindal

Rassikring/bru og fanggjerde på Fylkesveg 17 Lian i Bindal
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middel. 500m.
Riving og nybygg av garasje i Bindal kommune
Riving av eksisterende garasjebygg og bygging av nytt lager/garasjebygg for kommunens tekniske uteseksjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.