Aktuelle nybygg i Bindal

Ny oppdrettslokalitet for laks i Bindal kommune
Flytende anlegg. Omsøkt størrelse: 5960 tonn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.