Aktuelle nybygg i Beiarn

Nybygg av bru i Beiarn
Eiteråga Bru har svikt i fundamentene. Ny bru skal bygges like nedstrøms av den eksisterende. Den kommunale vegen legges om, og vegfyllingen bidrar med stabilitet mot ras i området

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.