Aktuelle nybygg i Bø

Etablering av pumpestasjon i Bø kommune
Utslipp fra bebyggelsen på Asterset og Rise går rett ut i Riskjosen. Ny pumpestasjon bygges inærheten av krysset, og kobles til ledning som ligger langs Regine Nordmanns vei, og videreføres til eksisterende pumpestasjon ved OBSAS.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.