Aktuelle nybygg i Løten

Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Løten sentrum
Gnr/bnr: 18/9, 196/78, 196/305 deler av 196/67, 329/4 og 330/8. 3 og 4 etasjer.
Ny- alternativt ombygg av legesenter i Løten sentrum
Leie av lokaler til Bristol- og Løten legesenter. Leieforholdet løper i 20 år fra overtagelse av leieobjektet. Leietaker kan kun si opp avtalen i leieperioden ved vesentlig mislighold fra utleiers side.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.