Aktuelle nybygg i Gjøvik

Nybygg av næringsbygg i Gjøvik, trinn 2 og 3
Stasjonsområdet. Prosjektet skal sertifiseres som Very Good etter Breeam-Nor v6.0, samt ha energimerke A.
Nybygg av forretningsbygg, parkering, kultur, mm i Gjøvik, trinn 2
150 boliger med et samlet boligareal på 12.600 kvadratmeter. Næringsarealer skal utgjøre om lag 1000 kvadratmeter, og det skal være nærmere 220 parkeringsplasser.
Nybygg av eneboliger Torke, trinn 1
Totalt 94 boenheter fordelt på 8-9 trinn.
Nytt fortau på Fylkesveg 2388 Prost Blomsgate i Gjøvik
Innlandet fylkeskommune gjennomfører prosjektet i samarbeid med Gjøvik kommune og Elvia. Innlandet fylkeskommune vil være formell byggherre.
Riving og nybygg av omsorgssenter i Hunndalen
Omsorgsboliger for 6 personer.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Torke, trinn 2
Totalt 94 boenheter fordelt på 8-9 trinn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.