Aktuelle nybygg i Vegårshei

Nybygg av eneboliger i Skeimo
Spredt bebyggelse.
Nybygg av eneboliger i Vegårshei
Gnr/bnr: 33/1, 2. Spredt bebyggelse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.