Aktuelle nybygg i Sirdal

Nybygg av hytter i Sirdal
14 tomter til salg.
Nybygg av kraftvitensenter i Sirdal kommune
Ett kraftvitensenter for informasjon, studier og undervisning med mere.
Utbygging av bredbånd i Sirdal kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes, Evje og Hornnes, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Vegårshei, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral og Kvinesdal.
Utbygging av bredbånd i Sirdal kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes , Evje og hovednes , Froland, Grimstad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral Total kostnad: 28 mnok. Områder i Sirdal kommune: Feed-grensen til Rogaland og Tjørhom (Klattane).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.