Aktuelle nybygg i Lyngdal

Nybygg av infrastruktur i Lyngdal
Område FB6, samt del FB3.
Opparbeidelse av infrastruktur for bygging av boligområde i Lyngdal
Totalt 10 nye eneboligtomter og et område for konsentrert bebyggelse med 10 boenheter (BK1= 2 stk firemannsboliger og 2 boliger i kjede). Gnr/bnr: 63/3 og 64/4.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.