Aktuelle nybygg i Lindesnes

Nybygg av boligområde i Sandnesheia, Mandal
B8= 19 stk eneboligtomter, 6 stk 2-mannsboliger og 5 stk kjedet eneboliger. B9/B11= 14 stk firemannsboliger, 8 stk tomannsboliger og 59 stk eneboliger.
Nybygg av hytteområde i Lindesnes
Planområde: 63 daa.
Utvidelse av deponi på Strømsvika i Mandal
Prosjektet er oppdelt i fire deler: Del 1- Sprengning av fjellkile og klargjøring for bunntetning Nord. De 2- Bunntetning av fjellkile Nord. Del 3- Klargjøring, grunnarbeid og bunntetning av nytt deponi Sør, Frem til eksisterende driftsvei. Del 4- Klargjøring, grunnarbeid og bunntetning av nytt deponi Sør, Over driftsvei og frem mot gammelt deponi.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.