Aktuelle nybygg i Lindesnes

Nybygg av barnehage, næring/leiligheter i Marnardal, trinn 2
Godkjent detaljregulering. Boliger eller næring.
Nybygg av omsorgsboliger i Lindesnes
Skipsbyggergata 2-10.
Nybygg av hytteområde i Lindesnes
Planområde: 63 daa.
Bygging av gang- og sykkelveg på Fylkesveg 460 i Lindesnes
Det skal opparbeides ca. 300 meter G/S-vei og fortau langs eksisterende kjørevei. Frist for ferdigstillelse er 02-07-2024.
Utbygging av bredbånd i Lindesnes kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes, Evje og Hornnes, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Vegårshei, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral og Kvinesdal.
Utbygging av bredbånd i Lindesnes kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes , Evje og hovednes , Froland, Grimstad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral Total kostnad: 28 mnok. Områder i Lindesnes kommune: Mæresland-Vågestad, Skofteland-Svinstad og Tjomsland-Håland-Hennestad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.