Aktuelle nybygg i Lillesand

Nybygg av næringsområde i Lillesand
Gnr/bnr: 13/56, 13/58, 13/60, 13/61, 13/90, 13/94 og deler av 13/84 og 600/180.
Etablering av reservevannsledning mellom Kristiansand og Lillesand kommune, fase 1
Trasèen er på ca. 2.400 m og det skal anlegges store dimensjoner på vannledninger, inkludert pumpestasjon, pumpeledning og selvfall. Planlagt byggetid 12-14 måneder
Nybygg av boliger i Lillesand
Ca. 20 boenheter i to og tre etasjer. Ca. 2800-3500 BRA totalt.
Etablering av infrastruktur for boliger og næring i Lillesand
Infrastruktur for ca 150-200 boenheter.
Nybygg av parkeringsplass ved brannstasjon i Lillesand
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.