Aktuelle nybygg i Kristiansand

Nybygg av bydel i Kristiansand, trinn 4 m.fl.
Kanalbyen bygges ut i 6-7 trinn. Kristiansand Havn og J B Ugland Holding eier 50 % hver av prosjektet.
Nybygg av leiligheter og rekkehus ved Sørlandsparken i Kristiansand
300 boliger totalt, fordelt på 15 tun. Utbygging i minimum 6 år.
Nybygg av boliger og næring i Vågsbygd, Kristiansand
Gnr/bnr 13/104, 116, 136, 167, 172, 173, 261, 635, 703, 788, 789, 856, 863 1191, 1249, 1255, 1501, 1576, og 299/104. 4-6 etasjer.
Nybygg av boliger på Langenes i Søgne
158 boenheter. GNR/BNR: 16/2, 70, 105 mm.
Nybygg av boligområde i Søgne
Totalt 102 boenheter fordelt på ulike typer av boliger med hovedvekt på eneboliger. 140-350 m2 per bolig. Gnr/bnr: 429/7 mfl. Planområdet er på ca 135.000 m2.
Nybygg boliger i Randesund
Gnr/Bnr: 67/1, 8, 10 mfl. 32 stk frittliggende boliger, 134 stk konsentrert småhusbebyggelse og 47 stk boliger i blokk. Totalt ca 2000 boenheter på området.
Etablering av næringsbygg ved Tangvall i Kristiansand
Gnr/bnr: 473/1, 33, 109, 245 og 277/1 og 2. 17 daa tomt.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen B11 A & B- Fase 3. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Prosjektet organiseres som et borettslag i Sørlandet Boligbyggelag (SBBL). Gnr/bnr: 33/419, 495, 23, 269, 33, 173 og 159. Ohmia leverer ladeinfrastruktur til hele parkeringsbygget. Alle parkeringsplasser får uttak for lading.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen KF4 - Fase 1, byggetrinn 3. Næring i 1 etg. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av lokalsenter i Mosby
Dagligvaru- og butikklokaler i første etasje, 1.700 m2 og kontor i andre etasje, 700 m2.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand kommune
20 helt nye leiligheter fra 46 til 114 kvm sentralt på idylliske Hamresanden.
Nybygg av barnehage i Kristiansand
Massivtre. Passivhusstandard, miljøoppfølgningsplan med krav til EPD og fokus på CO2, fossilfri byggeplass, krav til avfallshåndtering og sortering
Nybygg av vei og veikryss i Søgne
Avhengig boligutbygging på Kjellandsheia.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
2-3 etasjer. Gnr/bnr: 38/16 og 18 samt 40/15. Planområdet er til sammen 11.58 daa.
Nybygg av boligområde i Søgne
Byggeklare tomter.
Nybygg av boliger på Vågsbygd i Kristiansand
2-3 etasjer. 12-13 boenheter.
Nybygg av habilitetsboliger i Kristiansand
Døgnbemannet bofellesskap med 6 boligenheter for psykisk utviklingshemmede.
Nybygg av eneboliger i Hamresanden
Feltspatveien 57 gnr/bnr: 63/1235, Feltspatveien 53 gnr/bnr: 63/1236, Feltspatveien 49 gnr/bnr: 63/1236, Feltspatveien 45 gnr/bnr: 63/1238, Feltspatveien 41 gnr/bnr: 63/1239.
Riving og gjenoppbygging av kai i Kristiansand
Adresse: Fiskåveien 7, 9, 14, 15, 16, 17 og 100
Etablering av infrastruktur til ny bydel på østsiden av Kristiansand
Infrastruktur for Bydel Bjørndalen B11A og B. Totalkostnad for infrastruktur fase 2 og 3 ca. 30 mnok.
Nybygg av leilighetsbygg i Søgne
Gnr/bnr: 28/44 og 131 mfl.
Nybygg av eneboliger i Søgne
Gnr/bnr: 431/306, 431/308, 431/305 og 431/307. Adresse: Juviga 16, 17, 18 og 19.
Nybygg av 4 -mannsbolig i Lindesnes
4 -mannsbolig i 2 etasjer med utvendig bod og parkering.
Nybygg av eneboliger i Kristiansand
Gnr./bnr. 40/18, 40/53 og deler av 299/98 og 39/7.
Nybygg av hytter mm på Ronåsen, Stangenes i Kristiansand
Felles brygge i nord med sportsboder/naust. Planlagt en bru over Stangenestjønnbekken. Gnr/bnr 85/2, 13, 16, 21 og 36
Utskifting og separering av vann- og avløpsledninger i Kristiansand
Kristiansand Kommune skal skifte ut og separere gamle vann og avløpsrør fra Otra til Elvegata og ett kvartal i Elvegata og Kongens Gate. Prosjektet er tenkt gjennomført i 2023.
Nybygg av ladestasjon og batteribyttestasjon i Kristiansand
Prosjektet omfatter etablering av ladestasjon og Battery swap station.
Etablering av laboratorium for nevrovitenskap på campus i Kristiansand kommune
UiA skal etablere et laboratorium for nevrovitenskap på campus Kristiansand. Bygget ønskes etablert som et modulbygg på ca. BTA 240 m2 med mulighet til utvidelse. UiA har kommet frem til at en paviljong (modulbasert bygg) vil egne seg i en etableringsperiode. På sikt er det ønske om å innlemme laben i et permanent bygg.
Etablering av brakkemoduler ved skole i Kristiansand kommune
Det skal etableres brakkemoduler på Vågsbygd skole for ett trinn fra 01.02.23 til 30.06.24, med opsjon på forlengelse t.o.m 30.09.24. Moduler til undervisning. Brakkeriggengen skal være i 2 etasjer. Det er mest hensiktsmessig i forhold til utbyggingen av skole og nærmiljøpark. Det anslås et samlet arealbehov på 400-450m2 BTA.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.