Aktuelle nybygg i Kristiansand

Nybygg av batterifabrikk mm ved Støleheia i Kristiansand
4400 da. Sør/vest for Støleheia avfallsanlegg. Etablering av energiforedlende virksomhet, herunder batteriproduksjon/forskning og utvikling.
Til- og ombygg til kunstmuseum mm på Silokaia, Odderøya i Kristiansand
I forbindelse med Nicolai Tangens kunstgave til Kristiansand planlegges et nytt bygg på Silokaia for Sørlandets Kunstmuseum. Det nye kunstmuseet skal bygges rundt den gamle siloen og vil få en arkitektonisk kvalitet av internasjonalt format. WSP yter prosjektadministrativ (PA-tjenester) støtte til prosjektleder. Totalentreprisekostnad: 385 millioner kroner. Gnr/Bnr: 150/1117, 1118, 112, 1833, 1629.
Etablering av studentboliger, kontor og forretning mm i Kristiansand
2-7 etasjer. Ca 300 studentboliger. Elevine-tomta. Massivtre.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Gnr/Bnr: 151/2473 m.fl.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Industrigata 15 og 17. Gnr/bnr: 152/450, 152/448, 152/446 samt deler av 299/193.
Nybygg boliger i Randesund
Gnr/Bnr: 67/1, 8, 10 mfl. 32 stk frittliggende boliger, 134 stk konsentrert småhusbebyggelse og 47 stk boliger i blokk. Totalt ca 2000 boenheter på området.
Nybygg av kontor i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Gnr/bnr: 45/198, 45/199 og 45/197/0/0.
Riving av næringsbebyggelse og nybygg av leiligheter i Kristiansand
I byggets første etasje mot nord og øst etableres det næring. Gnr/bnr: 150/10, 11, 1127, 1129, 1130, 1284, 1291 og 1802.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
13 rekkehus= 7650 m2 BYA, 38 leiligheter i lavblokk= 3200 m2 BYA, 6 eneboliger= 600 m2 BYA. Totalt BYA: 11.450 m2
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen KF4 - Fase 1, byggetrinn 3. Næring i 1 etg. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av blokkleiligheter og forretninger i Søgne
Matvarebutikk i første etasje. 6-7 etasjer.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 2
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 3
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 2
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg leiligheter i Randesund
Gnr/Bnr: 67/1, 8, 10 mfl.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand, trinn 1
Manganveien og Blyveien. 5-7 etasjer. Gnr/bnr:151/1286, 124.
Nybygg av skole i Kristiansand
Skal stå ferdig til høsten 2023.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Gnr/bnr: 61/20 og 37 og deler av 61/2, 14, 39, 66, 234, 243, 310, 316, 317, 572 og 806 og 299/138. 2-3 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand kommune
20 helt nye leiligheter fra 46 til 114 kvm sentralt på idylliske Hamresanden. Låssystem levereres av Norlock AS Solavskjerming Agder Solavskjerming AS
Nybygg av barnehage i Kristiansand
Massivtre. Passivhusstandard, miljøoppfølgningsplan med krav til EPD og fokus på CO2, fossilfri byggeplass, krav til avfallshåndtering og sortering
Nybygg av boligområde i Søgne
Gnr/Bnr: 31/1, 31/3, 76, 77, 105, 106.
Nybygg av barnehage i Randesund
Gnr/Bnr: 67/1, 8, 10 mfl.
Nybygg av boliger på Vågsbygd i Kristiansand
2-3 etasjer. 12-13 boenheter.
Nybygg av eneboliger i Hamresanden
Gnr/bnr: 63/1349, 63/1350, 63/1351, 63/1352 og 63/1353.
Nybygg av habilitetsboliger i Kristiansand
Døgnbemannet bofellesskap med 6 boligenheter for psykisk utviklingshemmede.
Nybygg av eneboliger i Hamresanden
Feltspatveien 57 gnr/bnr: 63/1235, Feltspatveien 53 gnr/bnr: 63/1236, Feltspatveien 49 gnr/bnr: 63/1236, Feltspatveien 45 gnr/bnr: 63/1238, Feltspatveien 41 gnr/bnr: 63/1239.
Oppgradering av kommunal vannforsyning i Kristiansand
Oppgradering av kommunal vannforsyning i prosjektet "VL Justvik - Kjevik". Vannforsyning skal forsterkes ved etablering av vannledning frem til ny pumpestasjon for vann og sjøledning fra Justvik til Kjevik. Trase for vannledningen er ca. 3550 meter lang fordelt på ca. 50 meter grøfter på Justvik, ca. 2600 meter sjøledning (hvorav 200 m styrt boring) og ca. 900 meter grøfter på Kjevik.
Utskifting av Rv 9 Strai bru øvre og nedre i Kristiansand
fFjerning av begge veibruene og begge gs-bruene. Disse skal erstattes med 2 og 3 rader med rør. Over rør og i god avstand før og etter rørene skal det etableres/reetableres overbygning for vei. Det skal legges nytt slitelag for hele strekningen som berøres av inngrepene, inkl strekningen mellom bruene, ca lengde 300 meter.
Nybygg av eneboliger i Søgne
4 eneboligtomter.
Etablering av utendørs- og innendørs tennis/padelbaner ved idrettsanlegg i Kristiansand
Fire utendørs- og fire innendørsbaner samt to innendørs padeltennishaller. 3-4 mål.
Nybygg av kjedet eneboliger i Kristiansand
3 stk kjedet enebolig i en rekke. Parkering delvis under terrasse. Gnr/bnr: 6942, 43 og 44.
Etablering av nettstasjon og ladestasjon i Kristiansand
Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive en nettstasjon i tilknytning til Shell Walhalla i Kristiansand kommune med grunnflate på ca. 12,1 m² og høyde 2,46 m, med: • En transformator med omsetning 22(11)/0,48 og ytelse 1,6 MVA. • Nødvendig høyspenningsanlegg.
Etablering av ladestasjoner til biler på Avinors lufthavner i Norge
Etablering av ladeinfrastruktur på 42 av lufthavnene på fastlandet til Avinor.
Grovplanering av veger og tomter i Kristiansand
Gnr/bnr: 62/161, 159 med flere.
Nybygg av bolig- og kantine (brakkebygg) i Kristiansand
Midlertidige bygninger (kantine og boligbrakker for innkvartering) i inntil 5 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.