Aktuelle nybygg i Kristiansand

Til- og ombygg av kunstmuseum m.m. på Silokaia i Odderøya i Kristiansand
I forbindelse med Nicolai Tangens kunstgave til Kristiansand planlegges et nytt bygg på Silokaia for Sørlandets Kunstmuseum. Det nye kunstmuseet skal bygges rundt den gamle siloen og vil få en arkitektonisk kvalitet av internasjonalt format. WSP yter prosjektadministrativ (PA-tjenester) støtte til prosjektleder. Totalentreprisekostnad: 385 millioner kroner. Gnr/Bnr: 150/1117, 1118, 112, 1833, 1629.
Nybygg av leilighetsblokker med felles parkeringskjeller på Lund, Kristiansand
Totalt 80 leiligheter fordelt på 2 hus med felles parkeringskjeller under. BBB1= maks 68 leiligheter med varierende størrelser, BBB2= maks 12 leiligheter med varierende størrelser. 3-6 etasjer. Tomt: tidligere Oddernes skole på Lund. Gnr/bnr: 38/23, 44/104 og 44/240.
Nybygg av regnskogsakvarium på Lagmannsholmen i Kristiansand
Akvarium med 3 glassbobler + regnskog. Ca 1,5-2 års byggetid. Ca 40 mål.
Nybygg av næringsbygg i Kristiansand
Prosjektet består av CFK1 og CAH1. CFK= 3.100 m2 BRA, CAH1= 3.650 m2 BRA. Gnr/bnr: 67/25 og 67/26.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen B11 A & B- Fase 3. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 3
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Nybygg av nærings- og leilighetsbygg i Kristiansand
Gnr/bnr: 150/483, 485 og 642. Adresse: Henrik Wergelandsgate 40 og 42. Forretning/næring i 1. etasje og leiligheter i 2-6 etasje. En lav bygningsmasse er planlagt i bakgård med inntil 8 leiligheter. Tilsammen 35 nye boenheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Kristiansand, trinn 2
Manganveien og Blyveien. 5-7 etasjer. Gnr/bnr:151/1286, 124.
Nybygg av boligblokk og næring i Søgne
Næringsarealer i første etasje og flere etasjer med leiligheter over.
Nybygg av vertikaldelte tomannsboliger i Hortemo
4 st tomannsboliger 1 st firemannsbolig
Nybygg av fellesskapshus og parkering i Kristiansand
Gnr./bnr. 37/95, 37/431, 37/739, 37/740, 37/823 og 37/824
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Gnr/bnr: 62/161, 159 med flere.
Nybygg av eneboliger med praktikant del og tilhørende garasje i Hamresanden
Adresse: Glimmerveien 24, 26, 28, 32, 34, 38 og 40. Gnr/bnr: 63/1340, 1341, 1342, 1344, 1345, 1347 og 1348.
Opparbeidelse av torg/park på dekket over parkeringskjeller i Kristiansand kommune
Området skal opparbeides som en møteplass med gang- og oppholdsarealer, sitteplasser, plantefelt og lekearealer.
Etablering av infrastruktur til ny bydel på østsiden av Kristiansand, fase 3
Infrastruktur for Bydel Bjørndalen B11A og B. Totalkostnad for infrastruktur fase 2 og 3 ca. 30 mnok.
Nybygg av eneboliger i rekke i Kristiansand
Gnr/bnr: 69/45, 46, 47 og 48.
Nybygg av eneboliger i kjede i Kristiansand
Gnr/bnr: 67/228, 67/229, 67/230, 67/231.
Nybygg av høyspentnett i Kristiansand
AE Nett oversender med dette forelegging av høyspentnett i forbindelse ny nettstasjon og høyspentkabler ved Høvågveien i Kristiansand kommune.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av eneboliger på del av Rismyr i Songdalen
10 tomter. Gnr./bnr: 78/15, 78/13, 78/234, 78/235 og 78/221.
Etablering av nødboliger i Kristiansand kommune
Modulene skal prefabrikkeres for raskt å kunne ferdigstilles på tomt. Nødboligen skal kunne benyttes på ulike tomtetyper og byggherre vil stå for klargjøring og bearbeidelse av tomt, samt tilkoblinger.
Nybygg av brygge i kristiansand
Adresse: Svanedamsveien 48 A og B.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.