Aktuelle nybygg i Grimstad

Nybygg av boligområde i Grimstad
Totalt kan det til sammen for alle delområder bli aktuelt at bygge opptil 42 boenheter fordelt på: BKS og BKS3 (inntil 24 boenheter), BKS4 (6 boenheter, boliger med tjenestetilbud), BKS1 (6 boenheter med tjenestetilbud, eller opptil 12 ordinarie leiligheter i et 3 etasjeres bygg). Planområdet er på ca 9,5 daa.
Etablering av infrastruktur for industri og næring på Omre i Grimstad
1474 daa. Gnr/bnr: 93/14, 15, 176/13, 14 mfl.
Nybygg av leiligheter og eneboliger i Grimstad, trinn 3
Totalt 85 leiligheter, 12 eneboliger.
Nybygg av flerbolighus i Grimstad
Parkeringskjeller. 6-8 leiligheter.
Nybygg av utvendig bod i Grimstad
Til lagring av hjelpemidler, el, stoler mm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.