Aktuelle nybygg i Grimstad

Nybygg av boliger på Vik i Grimstad
Eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og alternativt leilighetsbygg. Gnr/bnr: 40/5, 90, 24/118 mfl.
Nybygg av barneskole i Grimstad
Skole for 350 elever og 65 ansatte.
Nybygg av flerbolighus i Grimstad
Oppstart for grunnarbeider ca. august 2016.
Nybygg av gang- og sykkelvei på Fylkesveg 3608/3610 i Grimstad
Planområdet strekker seg fra fylkesvei 420 langs Homborsundveien ned til Homborsund brygge.
Etablering av modulbygg med sykehjemsplasser og tilhørende administrasjon i Grimstad kommune
Modulbygg med sykehjemsplasser for 24 beboere og tilhørende administrasjon.
Nybygg av boliger i Grimstad
Gnr/bnr: 24/62, 226.
Nybygg av leiligheter og eneboliger i Grimstad, trinn 3
Totalt 85 leiligheter, 12 eneboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.