Aktuelle nybygg i Gjerstad

Nybygg av tomannsbolig på Lindvollheia i Gjerstad
2-mannsbolig tomt klar til bygging. Det foreligger tegning av en flott 2-mannsbolig med loft som passer til tomten. Det er ingen klausul på type eller bolig. Tomten har eget gnr/bnr.
Utbygging av bredbånd i Gjerstad kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes, Evje og Hornnes, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Vegårshei, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral og Kvinesdal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.