Aktuelle nybygg i Froland

Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett m.m. i Froland
Nytt kraftverk med nye betongdammer, avløps- og tiløpskanaler. Kilandsfoss kraftverk skal bygges mellom de eksisterende kraftstasjonene Flatenfoss og Bøylefoss. Kraftverket vil produsere 38 GWh per år, tilsvarende energiforbruket til ca. 2 000 husstander.
Nybygg av infrastruktur og eneboliger i Reiersøl
Godkjent reguleringsplan. 264 dekar. Ca 26 eneboligtomter.
Nybygg av eneboliger i Froland verk
Tre boligtomter for salg. Gnr/bnr: 20/224 med tomteareal på ca. 790 kvm, Gnr/bnr: 20/225 med tomteareal på ca. 1000 kvm, Gnr/bnr: 20/226 med tomteareal på ca. 820 kvm.
Fornying og nybygg av høyspennt ledning Bøylefoss-Haugsjå
Fornying av 5 kV Haugsjå - Bøylefoss Deler av strekningen flyttes og vil få fellesføring med 66 kV Flaten - Bøylefoss
Nybygg av eneboliger i Frolands Verk
Totalt er det 13 tomter i området, 11 tomter er solgte.
Utbygging av bredbånd i Froland kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes, Evje og Hornnes, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Vegårshei, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral og Kvinesdal.
Utbygging av bredbånd i Froland kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes , Evje og hovednes , Froland, Grimstad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral Total kostnad: 28 mnok. Områder i Froland kommune: Haugsjå.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.