Aktuelle nybygg i Flekkefjord

Nybygg av hyttefelt i Flekkefjord
Planområdet er omtrent 110,5 daa.
Nybygg av VA-ledning i Flekkefjord
Avlaste overvann og direkte overføring avløp.
Utbygging av bredbånd i Flekkefjord kommune
Gjelder områder i kommunene: Arendal, Birkenes, Evje og Hornnes, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Vegårshei, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Åseral og Kvinesdal.
Nybygg av VA-ledning i Flekkefjord
Overvannshåndtering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.